• Együtt a Városunkért Egyesület
  • Számunkra a legfontosabb a város!
  • Hiszünk a közösségben!
  • A kiszámítható jövőért közösen!

HatékonyanVárosunkértFejlődésMegbízhatóságInnováció

Tovább

Céljaink

-rendszeres fórumot biztosítani Nagymaros fejlődését érintő kérdések és döntések széles körű lakossági véleményezésének, elősegíteni minden lehetséges és elfogadható eszközzel a város fejlődését
-küzdeni a helyi lakosok életkörülményeit károsan befolyásoló, negatív hatások ellen
-kifejezni Nagymaros lakosait érintő összefogásokat a helyi önkormányzat és hatóságok előtt
-kialakítani Nagymaros város egészséges, rendezett, tiszta és biztonságos lakókörnyezetét, a kérdéskörökben érintett szervezetekkel és hatóságokkal történő egyeztetés és tanácskozások útján
-képviselni Nagymaros város társadalmi érdekeit
-fellendíteni Nagymaros város kulturális életét és idegenforgalmát
-védeni Nagymaros város ifjúságát közbiztonsági és közrendvédelmi szempontokból
-az Önkormányzattal együttműködve támogatni, felkarolni és szervezni a Nagymaros jövőjét, fejlődését szolgáló lakossági kezdeményezéseket

Tevékenységünk

Az egyesület fenti céljai megvalósítása érdekében, a következő tevékenységeket végzi.

Közösség építés

különböző helyszíneken fórumok, közösségi események szervezése, lebonyolítása

Tájékoztatás

tájékoztató és ismeretterjesztő anyagok, kiadványok, média készítése és terjesztése

Felmérések

közvélemény-kutatásokkal feltérképezi a káros körülményeket, és meghatározza a negatív hatások megszüntetésének módját

Események szervezése

helyi és regionális eseményeket, turisztikai látványosságokat, találkozókat, kiállításokat, vásárokat, versenyeket szervez, részt vesz ezek előkészítésnél, javaslatokat tesz rendezvények megvalósítására,

Rendezvényszervezés

kiállításokat, kerekasztal beszélgetéseket, művészeti és kulturális versenyeket. programokat szervez, helyi és regionális szinten,

Környezet- és egészségvédelem

betegség megelőzési akciókat, rendezvényeket szervez, önkénteseket toboroz, ezzel kapcsolat versenyeket, pályázatokat ír ki és bonyolít le

Fórumok

regionális, országos szinten részt vesz különböző fórumok előtt, a városra is kiható döntések előkészítésében, gyűléseken, érdekképviseleti csoportokhoz csatlakozik, szervez

Jogi kiállás

helyi, regionális és országos hatású fejlesztések, jogszabályok előkészítésnél véleményez, jogorvoslattal él, igényt érvényesít

Pro

részt vesz az önkormányzat testületi ülésein, aláírásokat gyűjt, lakossági kezdeményezéseket karol fel, segít ezek döntési szintre történő eljuttatásában, döntéshozók elé terjesztésében.

Programunk

Számos terület van, melyet fejleszteni, javítani kell.
Mi arra a 6 területre koncentrálunk, ahol erre a legnagyobb szükség van.


Az első terület: az Önkormányzat és a lakosság együttműködése

A második terület: az Önkormányzat hivatali munkájának javítása

A harmadik terület: Infrastrukturális fejlesztések, vagyonkezelés

2 naponta mutatom be az egyes témákat.
A következő terület: "A helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés” lesz.

-->

Próbálj meg olyasmit tenni, amit szomszédod nem vesz észre, s ha ez sikerül: csodát tettél!

info@egyuttavarosunkert.hu
2626 Nagymaros, Arany János utca 3.